Ціни і тарифи

Ціни і тарифи

Попередня ціна визначається як сума прогнозної оптової ринкової ціни та тарифа на послуги постачання. Тариф на послуги постачання залежить від місячного обсягу споживання :

до      50 тис. КВт*год   –  0.25 грн за КВт*год

до     100 тис. КВт*год  –  0.2   грн за КВт*год

до     200 тис. КВт*год  –  0.1   грн за КВт*год

до     500 тис. КВт*год  –  0.05 грн за КВт*год

до   3000 тис. КВт*год  –  0.03 грн за КВт*год

до   5000 тис. КВт*год  –  0.02 грн за КВт*год

понад 5000 тис. КВт*год  –  0.01 грн за КВт*год

Очікувана вартісь електричної енергії розраховується як добуток попередньої ціни на очікуваний обсяг споживання.

Остаточна ціна спожитої електричної енергії визначається як сума фактичної ціни, яка розраховується за правилами ОРЕ (з уразуванням погодинного споживання та щогодинної ціни) та тарифа на послуги постачання. На ціну і тариф нараховується 20% ПДВ.

Спсіб оплати – грошовими коштами на розрахунковий рахунок постачальника у формі попередньої оплати з остаточним розрахуноком, який проводится за фактично спожиту елктроенергію.

1й платіж – 50% від очікуваної вартості до 25го числа місяця, що передує розрахунковому;

2й платіж – 35% від очікуваної вартості до 10го числа розрахункового місяця;

3й платіж – 15% від очікуваної вартості до 20го числа розрахункового місяця.

Остаточний розрахунок здійснюється до 7го числа місяця, наступного за розрахунковим.

Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється споживачем на рахунок оператора системи розподілу самостійно.

Умови цієї пропозиції можуть бути змінені за домовленістю сторін.